Hälsobrunnen
       
     
Forskolan halsobrunnen.jpg
       
     
Tempeltrappan
       
     
tempeltrappan2.jpg
       
     
Hälsobrunnen
       
     
Hälsobrunnen

Framtagande av förslagskiss för utformning av Förskolegård, Kv Hälsobrunnen 2. Sabbatsbergsområdet. Framtagande av förfrågningsunderlag inför detaljprojektering.
Beställare Micasa, utfört av Tengbom.

Handläggande landskapsarkitekt.

Forskolan halsobrunnen.jpg
       
     
Tempeltrappan
       
     
Tempeltrappan

Framtagande av förslagskiss för utformning av förskolegård, Tempeltrappan på Norrmalm.
Beställare Norrmalms stadsdelsförvaltning, utfört av Tengbom. Handläggande landskapsarkitekt.

tempeltrappan2.jpg