Vattenspel
       
     
vattenspelet 03.jpg
       
     
Vattenspelet 1.jpg
       
     
Vattenspel 2.jpg
       
     
Vattenspel
       
     
Vattenspel

Konstnärlig utsmyckning av entré vid Sabbatsbergs sjukhus, vattenspel. 
Beställare Locum.
Konstnär och gestaltningsansvarig landskapsarkitekt.

vattenspelet 03.jpg
       
     
Vattenspelet 1.jpg
       
     
Vattenspel 2.jpg