Proppen
       
     
propp 02.jpg
       
     
propp 03.jpg
       
     
proppen01.jpg
       
     
Proppen
       
     
Proppen

Kvarteret Proppen, integrerat konstverk på bostadsgård, parallellskiss, 2005
Beställare Stockholms Konstråd

propp 02.jpg
       
     
propp 03.jpg
       
     
proppen01.jpg